نویسنده = پروین رستمی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیرات جمعیتی صنعت نفت در جزیره خارک و پیامدهای آن (1336-1356ش/1957-1977م)

دوره 10، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-30

10.30465/shc.2019.22042.1794

جهانبخش ثواقب؛ احمد لعبت فرد؛ پروین رستمی


2. بازتاب جایگاه اجتماعی زنان عصر پهلوی اول در روزنامه‌ اطلاعات(1306 تا 1320ش)

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 25-58

10.30465/shc.2019.22272.1805

جهانبخش ثواقب؛ پروین رستمی؛ روح الله بهرامی؛ محسن رحمتی