کلیدواژه‌ها = مناسبات روستایی و شهری
تعداد مقالات: 1
1. ناسازگاری‌های زندگی کوچرویی با زندگی شهری و روستایی در ایران دورة مغول

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1394، صفحه 101-120

قربانعلی کنارودی؛ سهیلا نعیمی