کلیدواژه‌ها = دورة قاجار
تعداد مقالات: 2
1. روابط حقوقی زن و مرد دورة قاجار در نظام خانواده

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1394، صفحه 33-51

مرتضی دهقان‌نژاد؛ الهه محجوب


2. موانع اجتماعی-فرهنگی تشکیل شرکت و تأسیس کارخانه در ایران عصر قاجار

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 99-123

عبدالمهدی رجایی