کلیدواژه‌ها = صنعت
تعداد مقالات: 1
1. موانع اجتماعی-فرهنگی تشکیل شرکت و تأسیس کارخانه در ایران عصر قاجار

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 99-123

عبدالمهدی رجایی