کلیدواژه‌ها = خراسان
تعداد مقالات: 4
2. تأثیر حملات و حکومت مغولان در جمعیت خراسان (616 - 736 ق)

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 117-138

جواد عباسی؛ تکتم یارمحمدی


3. پیامد‌های اجتماعی ـ اقتصادی تاخت‌و‌تاز نگودریان در قلمرو ایلخانی (656 - 696 ق)

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 97-116

محسن رحمتی؛ طاهره بیرانوند