کلیدواژه‌ها = اوضاع اجتماعی
تعداد مقالات: 4
2. پیامد‌های اجتماعی ـ اقتصادی تاخت‌و‌تاز نگودریان در قلمرو ایلخانی (656 - 696 ق)

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 97-116

محسن رحمتی؛ طاهره بیرانوند


3. .کالبد‌شناسی شهری قزوین در دوران صفوی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 51-70

باقرعلی عادلفر؛ رقیه فراهانی منفرد