کلیدواژه‌ها = سوزمانی
تعداد مقالات: 1
1. وضعیت اجتماعی کاولی ها در غرب ایران

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 223-299

10.30465/shc.2019.25834.1918

حسن زندیه؛ محمدرضا صفری؛ معصومه هادی