کلیدواژه‌ها = شاه‌زادگان دودمان سلطنتی
تعداد مقالات: 1
1. نهاد دایگانی در دورۀ ساسانیان

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 53-74

شهرام جلیلیان