کلیدواژه‌ها = شهر نفتی
تعداد مقالات: 1
1. نفت شاه (نفت شهر) بررسی جغرافیای تاریخی و تکوین شهر نفتی در ایران

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 281-313

10.30465/shc.2019.25472.1897

فرشته ازره؛ روح اله بهرامی؛ فرهاد پوریانژاد؛ جعفر آقازاده