کلیدواژه‌ها = عثمانی
تعداد مقالات: 3
1. علل وپیامدهای قحطی ناشی از جنگ جهانی اول در همدان

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 173-190

10.30465/shc.2018.2949

علیرضا علیصوفی؛ شهرام غفوری


3. بررسی تأثیرات سیاسی و اجتماعیِ طریقت‌های کردستان در آغاز سدة بیستم

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1394، صفحه 65-82

عباس زارعی مهرورز