کلیدواژه‌ها = توسعه
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی تأثیر طرح عمران منطقه ای خوزستان برشهر دزفول1355(/1976-1335/1956»)

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 91-115

غلامرضا درکتانیان؛ مرتضی نورایی؛ مرتضی دهقان نژاد؛ مسعود صفایی پور


2. برنامۀ تجدد و نوسازی ایران در عصر رضاشاه پهلوی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 61-86

محمدرضا علم؛ فرزانه دشتی؛ بیژن میرزایی