کلیدواژه‌ها = تحلیل گفتمان انتقادی
تعداد مقالات: 1
1. «تحلیل داستان "مکر سهزن مکار با قاضی و شحنه و محتسب" از منظر تحلیل گفتمان انتقادی»

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 125-147

اکرم کریم‌زاده اصفهانی؛ لیلا ورهرام