کلیدواژه‌ها = بافتار اجتماعی
تعداد مقالات: 1
1. بازخوانی دیالکتیک ترغیب و فشار ساختاری ترور در فرقة اسماعیلیۀ نزاری(بر اساس تبیین چهارگانۀ اسملسر)

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 151-176

مهدی نجف‎زاده؛ مریم مختاری؛ سلمان احمدوند؛ ایمان احمدوند