تعداد مقالات: 151
26. مالیات بر بازار در دورة خلفای اسلامی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 23-38

سید محمد رحیم ربانی زاده


28. بررسی وضعیت مهاجرت داخلی در دوره قاجار بر اساس گزارش روزنامه وقایع اتفاقیه

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 23-47

10.30465/shc.2018.2944

محمودرضا جعفریان؛ شهرام یوسفی‌فر


30. رویکرد حکومت به زرتشتیان در عهد ناصری

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 25-51

علی‌اکبر تشکری


31. اوضاع اجتماعی و اقتصادی دامغان در دورة قاجار (از آغاز تا سال 1310 ق)

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 25-40

هوشنگ خسروبیگی؛ زهرا قنبری مله


32. بازتاب جایگاه اجتماعی زنان عصر پهلوی اول در روزنامه‌ اطلاعات(1306 تا 1320ش)

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 25-58

10.30465/shc.2019.22272.1805

جهانبخش ثواقب؛ پروین رستمی؛ روح الله بهرامی؛ محسن رحمتی


33. نقش اشراف و انجمن های مشورتی در عزل و نصب پادشاهان اشکانی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 25-49

10.30465/shc.2020.26860.1951

شهرام جلیلیان؛ فرشید نادری؛ زهره تقی پور بیرگانی


34. اعتراضات مردم به نوسازی شهری در دورۀ پهلوی اول

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 29-60

سهیلا صفری؛ محمدامیر شیخ نوری؛ شهرام یوسفی‌فر


36. طاعون در ایران عصر صفوی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 33-55

10.30465/shc.2017.2434

محمد علی پرغو؛ جواد علی پور سیلاب


37. چرایی و چگونگی بنده شدن ایرانیان در عصر قاجار

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-24

10.30465/shc.2019.18629.1679

مرضیه مرتضوی قصابسرایی؛ شهرام یوسفی فر


38. بازگشت غزالی به تدریس در عصر سنجر

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 27-41

عباس احمدوند


39. اوضاع اجتماعی و اقتصادی دماوند در دورۀ قاجار (از آغاز تا پایان دورۀ ناصری)

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 29-46

هوشنگ خسروبیگی؛ میثم غلامپور


40. روابط حقوقی زن و مرد دورة قاجار در نظام خانواده

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1394، صفحه 33-51

مرتضی دهقان‌نژاد؛ الهه محجوب


41. تحول مرتبۀ ترخانی در انتقال از جامعۀ تورانی به ایران عصر مغول

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 39-49

عبدالرسول خیراندیش


42. حوادث و بلایای طبیعی در قرون میانة تاریخ ایران

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 39-64

امامعلی شعبانی؛ حمیده مهرعلی تبار


44. اهمیت ادبیات فولکلوریک در بازنمایی تاریخ اجتماعی مروری بر قصة حسین کرد شبستری

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 41-54

عبدالرسول خیراندیش؛ آمنه ابراهیمی


45. منصب معونت در شهرهای دوره آل‌بویه

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1394، صفحه 45-64

سید محمد رحیم ربانی زاده؛ مریم نصری دشت ارزندی


46. کارکردهای مذهبی – اجتماعی بازار در مصر عصر والیان تا برآمدن فاطمیان

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 47-61

10.30465/shc.2018.20931.1762

محمد محمدپور؛ فاطمه جان احمدی


47. شکل‎گیری و عملکرد منصب دیوان‎بیگی در دورۀ صفویه

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 49-71

نصرالله پورمحمدی املشی؛ سمیه انصاری


48. مداخلات طبقه قدرت و تاثیر آن برساختار شهر اصفهان در دوره شاه عباس صفوی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 49-67

10.30465/shc.2018.2943

سمر حقیقی بروجنی؛ سید عباس یزدانفر؛ مصطفی بهزادفر


50. نهاد دایگانی در دورۀ ساسانیان

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 53-74

شهرام جلیلیان