تعداد مقالات: 151
78. دگرگونی نظام قشربندی اجتماعی در ایران از سقوط ساسانیان تا پایان امویان

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 79-96

شهرزاد ساسان‌پور؛ حسین مفتخری


83. ریشه یابی مخالفت مردم بلوچستان با اجرای قانون سجل احوال در دوره پهلوی اول

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 91-116

10.30465/shc.2018.3042

محمد حسن رازنهان؛ سهراب یزدانی؛ عبدالودود سپاهی


84. علل انحطاط اجتماعی بندر لنگه(1277ش تا 1328ش/ 1897م تا 1949م)

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 93-124

حمید کرمی پور؛ علیرضا محسنی ابوالخیری؛ مهران رضایی؛ زهره سیف


85. پیامد‌های اجتماعی ـ اقتصادی تاخت‌و‌تاز نگودریان در قلمرو ایلخانی (656 - 696 ق)

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 97-116

محسن رحمتی؛ طاهره بیرانوند


86. موانع اجتماعی-فرهنگی تشکیل شرکت و تأسیس کارخانه در ایران عصر قاجار

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 99-123

عبدالمهدی رجایی


88. تحلیل مقایسه‎ای بسیج منابع در انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی ایران با استفاده از مدل بسیج چارلز تیلی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 109-131

احسان فرهادی فرهادی؛ عباس کشاورز شکری کشاورز شکری؛ علی مرشدی زاد


89. از بیکاری پنهان به بیکاری آشکار: تأثیر اصلاحات ارضی در به رسمیت شناختن بیکاری

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 109-135

10.30465/shc.2017.2437

داریوش رحمانیان؛ محمد جواد عبدالهی


92. ارزیابی تأثیر طرح عمران منطقه ای خوزستان برشهر دزفول1355(/1976-1335/1956»)

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 91-115

غلامرضا درکتانیان؛ مرتضی نورایی؛ مرتضی دهقان نژاد؛ مسعود صفایی پور


93. پدیدة رستم‌التواریخ؛ تأملی بر شخصیت محمّد‌هاشم آصف و اثر تاریخی او

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 97-122

ابوالحسن فیّاض انوش


95. ساسانیان و سیاست زردشتی‎کردن ارمنستان

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 99-120

محمدتقی ایمان‌پور؛ پرویز حسین طلایی؛ مصطفی جرفی


96. تعمیر و توسعۀ راه تهران ـ قم در دوران قاجار

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 101-123

مهدی وزین فضل؛ صباح قنبری کلاشی


97. ناسازگاری‌های زندگی کوچرویی با زندگی شهری و روستایی در ایران دورة مغول

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1394، صفحه 101-120

قربانعلی کنارودی؛ سهیلا نعیمی


98. اعتیاد و مصرف مواد مخدر در قرون میانة تاریخ ایران

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1394، صفحه 103-124

امامعلی شعبانی؛ رقیه مرادی گیگلو


99. چالش‌های اجتماعی-سیاسی ظهور سینما در ایران

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 113-131

10.30465/shc.2018.20918.1760

سید محسن علوی پور


100. نقش زنان در بسط فرهنگ محرم و سوگواری در عصر ناصری

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 115-132

سیدعلیرضا واسعی؛ زینب اسکندری