تعداد مقالات: 151
101. تأثیر حملات و حکومت مغولان در جمعیت خراسان (616 - 736 ق)

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 117-138

جواد عباسی؛ تکتم یارمحمدی


102. نقش تهیدستان شهری و لوطیان و جهّال تهران در انقلاب مشروطیت

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 125-150

نادر رزاقی؛ ولی دین پرست


103. «تحلیل داستان "مکر سهزن مکار با قاضی و شحنه و محتسب" از منظر تحلیل گفتمان انتقادی»

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 125-147

اکرم کریم‌زاده اصفهانی؛ لیلا ورهرام


104. چگونگی استقرار مهاجران گرجی در ایران دوره صفوی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 129-153

10.30465/shc.2020.4621

محسن بیگدلی


106. تبیین ریشه‌های اجتماعی اقتصادی انقلاب مشروطه

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 135-159

علیرضا ملائی توانی


107. نقش خوانین و متنفذین در برقراری امنیت در لرستان در عهد پهلوی اول

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 137-153

10.30465/shc.2017.2438

محسن رحمتی؛ محمد دالوند


110. رویکرد و روایت ولادیمیر مینورسکی از تحول و تکامل جامعه ایرانی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 117-136

گودرز زشتیانی


111. صنعت نفت و تحول جمعیتی و شغلی در مناطق نفت‏خیز جنوب ایران

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 121-137

ربابه معتقدی؛ محمدامیر شیخ نوری؛ تورج اتابکی


112. زمینه‌ها و عوامل اجتماعی و طبیعی رشد سازمان نظامی غوریان

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1394، صفحه 121-142

جمشید نوروزی


113. رواج تنباکو در قلمرو بابریان

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 123-138

جمشید نوروزی


114. تحلیل سیر تحول تاریخی مفهوم عدالت اجتماعی در برنامه ‏های توسعة شهری ایران (1340-1390)

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1394، صفحه 125-149

محمدمهدی عزیزی؛ محمدصالح شکوهی بیدهندی


116. بررسی نقش و جایگاه صنعتگران خراسان و ماوراءالنهر در عهد تیموریان

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 133-154

10.30465/shc.2018.18648.1681

شهرام فرحناکی؛ جمشید نوروزی؛ هوشنگ خسروبیگی


117. بررسی مفهوم جنگ در دورة سلجوقیان

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 147-164

حسین مفتخری؛ ابوالفضل رضوی؛ شهرام یوسفی فر؛ بهزاد اصغری


118. بازخوانی دیالکتیک ترغیب و فشار ساختاری ترور در فرقة اسماعیلیۀ نزاری(بر اساس تبیین چهارگانۀ اسملسر)

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 151-176

مهدی نجف‎زاده؛ مریم مختاری؛ سلمان احمدوند؛ ایمان احمدوند


119. کارکرد اجتماعی مسجد در ایران عصر آل‎بویه

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 153-173

حسین مفتخری؛ فؤاد پورآرین؛ فریبرز سجادی


120. رابطه مالیاتی دولت و اصناف در دوره پهلوی اول: نارضایتی از مالیات صنفی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 155-188

10.30465/shc.2017.2443

زهره شیرین بخش؛ علی بیگدلی؛ شهرام یوسفی فر؛ امیر شیخ نوری


121. کلیمیان دورۀ قاجار؛ یک بررسی اجتماعی-اقتصادی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 155-176

10.30465/shc.2020.25142.1888

نورالدین نعمتی؛ سیروس فیضی؛ مظهر ادوای


122. وضعیت اجتماعی کاولی ها در غرب ایران

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 223-299

10.30465/shc.2019.25834.1918

حسن زندیه؛ محمدرضا صفری؛ معصومه هادی


123. شناسنامه نشریه شماره 8(پاییز و زمستان93)

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-2


124. دگرگونی موقعیّت نخبگان فرهنگی و اجتماعی دورۀ تیموریِ هرات در روزگار صفوی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-29

10.30465/shc.2019.21241.1770

مقصودعلی صادقی گندمانی؛ علیرضا کریمی؛ مرتضی دولت آبادی


125. پژوهشی درباره منصب نسقچی‌ در دوره قاجار

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 137-162

بابک روح الامینی؛ سیدهاشم آقاجری؛ داریوش رحمانیان