تعداد مقالات: 151
127. سیمای مرد مدرن: تحلیلی بر تحولات لباس مردان در ایران عصر قاجار

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 155-181

10.30465/shc.2018.19381.1705

منظر محمدی؛ سید سعید سید احمدی زاویه


128. بازنمایی مشارکت سیاسی روستاییان و مهاجران روستایی در داستان‌های دورۀ پهلوی دوم (1357-1340)

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 165-184

علی رضا ملایی؛ سیده فهیمه موسوی


129. تاثیرات میتراییسم بر مسیحیت و پیامدهای اجتماعی آن

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 177-206

10.30465/shc.2019.22821.1820

علی رضائیان ابرقوئی؛ محمد کریم یوسف جمالی؛ ناصر جدیدی


130. خندیدن در نوع ادبی طنز و تاریخ اجتماعی فرهنگی ایران قرون میانه اسلامی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 189-218

10.30465/shc.2017.2444

زُهیر صیامیان گرجی؛ عباس احمدوند؛ فاطمه کارگر جهرمی


131. بلیت‌های بخت‌آزمایی در دورة پهلوی و واکنش مخالفین حکومت (1313- 1357ش.)

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 225-251

10.30465/shc.2019.22902.1824

سید محمود سادات بیدگلی؛ محسن بهشتی سرشت؛ عباس برزن


132. بررسی علل شکل‌گیری ایده‌آلیسم انقلابی مزدک و تأثیر آن در موفق نشدن این جنبش

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 163-190

اسماعیل سنگاری؛ علی رضا کرباسی


133. علل وپیامدهای قحطی ناشی از جنگ جهانی اول در همدان

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 173-190

10.30465/shc.2018.2949

علیرضا علیصوفی؛ شهرام غفوری


137. شناسنامه شماره 11

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395


140. روزنامۀ اطلاعات و ورزش زنان در عصر پهلوی‌اول(۱۳۰۴-۱۳۲۰)

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 237-261

10.30465/shc.2020.27580.1976

محسن رحمتی؛ پریوش خنجری


141. بررسی ماهیت کارکردی ساختار سیاسی با تأکید بر کارکرد نظام اجتماعی در فرآیند تمدّنی دولت صفویه

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 271-297

10.30465/shc.2019.23107.1831

زهرا سادات کشاورز؛ محمدعلی چلونگر؛ اصغر منتظر القائم


143. کارگران هندی صنعت نفت ایران در اواخر قاجاریه و دوران پهلوی اول

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 207-232

10.30465/shc.2018.3043

جمشید نوروزی؛ فاطمه معزی


145. اسبان ورجاوند؛ تطوّر ارجمندی اسب نزد هندی‌ایرانیان، پیش و از پس مهاجرت

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 297-319

10.30465/shc.2019.24377.1870

سید مهدی موسوی؛ شاهین آریامنش


146. تأثیر جریان‌های سیاسی قفقاز بر مهاجران ایرانیِ مقیم باکو در انقلاب 1905 روسیه

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 195-216

10.30465/shc.2018.2953

سهراب یزدانی؛ سوده ابراهیم زاده گرجی


147. نفت شاه (نفت شهر) بررسی جغرافیای تاریخی و تکوین شهر نفتی در ایران

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 281-313

10.30465/shc.2019.25472.1897

فرشته ازره؛ روح اله بهرامی؛ فرهاد پوریانژاد؛ جعفر آقازاده


149. زمینه اجتماعی سقوط بغداد و انقراض خلافت عباسی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 287-308

محمد سپهری؛ ستار عودی؛ سید محمد رضا هاشمی نیا


150. تأثیرات جمعیتی صنعت نفت در جزیره خارک و پیامدهای آن (1336-1356ش/1957-1977م)

دوره 10، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-30

10.30465/shc.2019.22042.1794

جهانبخش ثواقب؛ احمد لعبت فرد؛ پروین رستمی