پژوهشی دربارۀ زنان «اِرَموک»در تشکیلات اردوی مغول‎ها

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

Assistant Professor, Department of History, Payam-e Noor University

چکیده

با غلبۀ مغول‎ها بر حکومت خوارزمشاهیان و تأسیس حکومت ایلخانی در ایران، عناصر تازه‎ای در ابعاد گوناگون زندگی ایرانیان وارد گردید که به طرز چشمگیری حیات اجتماعی ایران را دگرگون ساخت. نمونۀ قابل توجهی از این دگرگونی و تغییرات اجتماعی این دوره، در زمینۀ وضعیت و زندگی زنان این روزگار قابل مشاهده است. به‎نظر‎می‎رسد که حکمرانی مغول‎ها در ایران بر نوع و کیفیت حضور زنان در جامعۀ ایرانی تأثیرگذار بود و چنین می‎نماید که انعکاس یکی از این مواردِ تأثیرگذار در نقش زنان در جامعۀ ایران عهد مغول، در معنا و مفهوم واژۀ «ارموک» نهفته است. این واژه به‎ویژه برای گروهی از زنانِ فعال در اردوی مغول‎ها به‎کاررفته و می‎تواند ویژگی‎های منحصربه‎فرد دسته‎ای خاص از زنان را در تمایز با زنان دیگر جامعه آشکار سازد.
با اینکه این واژه به طور چشمگیر، نوع خاصی از فعالیت‎های اجتماعی زنان عهد مغول را نشان‎می‎دهد و هرچند که این واژه در متون فارسی عهد مغول به‎کار‎رفته و برای خوانش این متون، فهم معنای این واژه امری ضروری است، به‎نظرمی‎رسد که تاکنون تلاشی برای شناخت صحیح و دقیق این واژه صورت‎نگرفته‎است.
هدف این مقاله بازخوانی متون فارسی عهد ایلخانی برای معنایابی و توضیح واژۀ «ارموک» است تا به این طریق گوشه‎ای از حیات اجتماعی زنان و شرایط جنسیتی که در ایران عهد ایلخانان برای آنان به‎وجود‎آمد، روشن گردد و همین‎طور نمودی از تأثیر حکومت مغول و ایلخانی بر جامعۀ ایران نشان‎داده‎شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation into Eramook Women in Forming Mongolian Troops

نویسنده [English]

  • Yazdan Farrokhi
Assistant Professor, Department of History, Payam-e Noor University
چکیده [English]

After the victory of Mongols on the Kharazmi government and establishment of Ilkhani government in Iran, new elements in different aspects entered the life of Iranians, which changed the social life in Iran largely. A remarkable example of these social changes occurred in the living condition of women in this period. It seems that the Mongolian ruling over Iran affected the type and quality of the presence of women in the Iranian society. The reflection of one of these important effective changes in the role of women in the Iranian society in the Mongol period lies in the meaning of the word “Eramook”. This word is used to describe activist women in the Mongolian troop and can reveal the unique features of a specific group of women.
This word remarkably shows a specific type of women’s social activities in the Mongolian era, and even it is used in Persian texts in the Mongol period. It is quite important to understand the meaning of this word in order to read these texts. However, it seems no attempt has been made so far to know this word exactly and accurately.
The present paper attempts to reread the Persian texts of Ilkhani era in order to find the meaning and explanation of the word Eramook. The goal is to clarify a part of women’s social life and the gender conditions established in the Ilkhani era in Iran. Also, the effect of the Mongol’s and Ilkhani ruling on the Iranian society is shown

کلیدواژه‌ها [English]

  • the title of Eramook women
  • Man-looking women
  • Gender
  • Feminine
  • Mongol ladies
  • Establishment of troops