تحلیل و توصیف نظام مدیریت شهری اصفهان در صدر مشروطه

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

2 ‌دانشجوی دورۀ دکتری تاریخ دانشگاه اصفهان

چکیده

هم‌زمان با انقلاب مشروطیت نهادی به نام بلدیه، برای پُر‌کردنِِِِِِِ خلأ مدیریت شهری، در بیشتر شهرهای کشورمان برپا شد. این نوشتار با مراجعه به منابع عصر مشروطه، روند شکل‌گیری و آغاز به کار ادارة بلدیة اصفهان، بسترهای اجتماعی، چالش‌ها و موانع آغازین آن را بررسی کرده و نگاه مردم به این نظام مدیریت شهری نوین و اقدامات کارگزاران این نهاد نوپا را برای تثبیت موقعیت و اعتبار آن در میان سایر مراکز قدرت ارزیابی می‌کند. از آنجا که نظمیه اصفهان در پی تاسیس بلدیه شکل گرفت، در این نوشتار بدان نیز پرداخته می‌شود. گفتنی است بنا‌بر شرایط نسبتاً یکسانی که در آن روزگار بر تمامی شهرهای کشورمان حاکم بود، می‌توان شرایط تأسیس بلدیه‌ها در یک‌صد سال پیش در سایر شهرها را نیز از منظر این مقاله نگریست.
 
روش این پژوهش توصیفی‌ ـ تحلیلی است و شیوة گردآوری اطلاعات آن اسنادی‌ ـ کتابخانه‌ای و بیشتر متکی بر روزنامه‌های منتشره در اصفهانِ عصر مشروطه به عنوان منابع دست اول و قابل اعتنا است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Urban Management System of Isfahan in the Era of Constitutionalism An Analysis and Description

نویسندگان [English]

  • Loghman Dehghan Nayeri 1
  • Abd alMahdi Rajaee 2
1 Associate Professor at Isfahan University
2 PHD Candidate at Isfahan University
چکیده [English]

Concurrent with the Constitutional Revolution, an entity was created in most of the cities of our country called "Baladiyeh" in order to fill the gaps of urban management. Based on the available resources, the development and the initiation of Isfahan's Baladiyeh, the social bases, challenges and the initial obstacles are reviewed. Also people's view toward this new system of urban management and the measures of the authorities of this newly built entity for the stabilization of position and its credibility among other centers of power are considered. Since Isfahan's Nazmiyeh was created following the development of Baladiyeh, it has also received attention in this article. As all of the cities of Iran had the same conditions in that time period, we can generalize the processes involved with the establishment of this entity.
 
The present study follows a descriptive-analytical method and uses a library-documentary method for the information gathering. It relies more on the published newspapers in Isfahan through the Constitutionalism as a first hand and reliable resource.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Isfahan
  • Constitutionalism
  • urban management
  • Baladiyeh
  • Nazmiyeh