کنسولگری بریتانیا در ایالات جنوبی دریای مازندران در دوران قاجاریه و کارکنان محلی آن

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه تاریخ و تمدن اسلامی، دانشگاه تهران

چکیده

معمولاً کنسولگری دولت‌های خارجی در بنادر و شهرهایی تأسیس می‌شود که از پیش روابط تجاری با آن‌ها وجود داشته باشد. بریتانیا در دوران قاجاریه به‌رغم نداشتن اتباع و بازرگانی با ایالات جنوب دریای مازندران، یک کنسولگری در رشت و یک نمایندگی کنسولی در استرآباد تأسیس کرد و کارگذارهای محلی (وکیل‌الدوله) را بر آن‌ها گمارد. مقالۀ حاضر به بررسی علل تأسیس کنسولگری مذکور از سوی بریتانیا و سرنوشت کارکنان محلی آن اختصاص دارد. این مطالعه نشان می‌دهد که افتتاح کنسولگری به‌وسیلۀ بریتانیا در آن منطقه اهدافی صرفاً سیاسی داشت و سیاسی باقی ماند. کارگذاران محلی آن نیز به‌رغم خدمت به امپریالیسم بریتانیا سود پایداری به‌دست نیاوردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

British Council in the Southern States of the Caspian Sea in the Qajar Era and the Native Employees

نویسنده [English]

  • Mohammad Ali Kazim Beiki
چکیده [English]

In general the councils of foreign governments are formed in ports and cities with which those governments have had relations and interactions. AlthoughEnglanddid not have any subjects or any trade with the southern states of the Caspian sea,it established a council inRashtand a council representative in Astarabad. It also charged some native employees from those states in these councils. The present study deals with the causes for the establishment of these councils byEnglandand the fate of their native employees. The study reveals that the founding of these councils only had political aims. The native employees did not earn much inspite of serving the British Imperialism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qajars
  • Southern States of the Caspian Sea
  • Big Game
  • British Council
  • Vakil-Aldollah of England