پیامد‌های اجتماعی ـ اقتصادی تاخت‌و‌تاز نگودریان در قلمرو ایلخانی (656 - 696 ق)

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تاریخ، دانشگاه لرستان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ ایران در دورة اسلامی، دانشگاه لرستان

چکیده

اوضاع اجتماعی و اقتصادی ایران در عهد ایلخانان از عوامل متعددی تأثیر می‌پذیرفت. یکی از این عوامل نگودریان بودند که با نافرمانی از ایلخانان و تاخت‌وتاز در قلمرو آنان در اوضاع اجتماعی و اقتصادی این دوران تأثیر ‌گذاشتند.
این مقاله بر آن است تا با روش توصیفی ـ تحلیلی و ازطریق تحلیل و پرسش آگاهی‌های در دست، تا حد امکان به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این تاخت‌و‌تازها وضوح بیش‌تری ببخشد. از میان این پیامدها می‌توان به نا‌امنی اجتماعی، آشفتگی در تجارت و کشاورزی و دام‌پروری، کشتار عدة زیادی از اهالی نواحی مورد تاخت‌و‌تاز، و مهاجرت جمعی از آن‌ها به مناطق دیگر اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Socio-Economic Consequences of Negoderian Inclusions in Ilkhans’ Kingdom (656-696 g)

نویسندگان [English]

  • Mohsen Rahmati 1
  • Tahereh Baranvand 2
چکیده [English]

The socio-economic conditions in Iran were influenced by many factors in Ilkhans’ era. One of these factors was disobedient Negoderian who put up incursions in the kingdom with great deal of impact on the socio-economic condions.The present article is to shed light on the socio-economic consequences of this incusion. This is done through descriptive, interpretive, and questioning methods.
Among the consequences of the incursion mentioned are: social insecurity, disarray in business, agriculture, livestock breedings as well as slaughtering and collective migration to other lands.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Negoderian
  • Ilkhans
  • Khorasan
  • Fars
  • Kerman
  • social sitiation