بررسی عملکرد دولت ایران در جیره‌بندی کالا و توزیع کوپن در جنگ جهانی دوم (مطالعه موردی: قند و شکر)

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

10.30465/shc.2020.28338.2010

چکیده

چکیده
اشغال ایران در جنگ جهانی دوم سبب بروز مشکلات فراوانی همچون ناامنی، کمبود مواد غذایی، احتکار، قاچاق و تورم شد. دولت برای مقابله با شرایط بحرانی موجود و تهیه و توزیع عادلانه خواربار، اصول جیره­بندی و توزیع کالاهای ضروری از طریق کوپن را در پیش گرفت. هدف پژوهش حاضر بررسی عملکرد دولت در جیره­بندی و توزیع کوپنی کالا در جنگ جهانی دوم است و می­خواهد به این سوال پاسخ دهد که دولت در امر جیره­بندی و توزیع کوپنی قند و شکر تا چه اندازه موفق بوده است؟  روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات اسنادی و کتابخانه­ای می­باشد. نتایج این تحقیق نشان می­دهد دولت با اتخاذ تدابیری همچون استخدام مستشاران آمریکایی، انتشار اسکناس و دریافت وام برای خرید کالا و تصویب و صدور قوانین و آیین­نامه­های مختلف تلاش کرد تا کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را با قیمت متعادل به دست آنها برساند. اما بروز مشکلاتی همچون تولید کوپن­های تقلبی، خرید و فروش کوپن توسط دلالان، ایجاد بازار سیاه، احتکار و قاچاق کالا، خرید کالا توسط متفقین، کمبود وسایل حمل و نقل و اختلافات سیاسی سبب شد تا دولت علی­رغم حل پاره­ای از مشکلات با روش جیره­بندی، در رسیدن به اهداف اصلی ناکام بماند.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Performance of the Iranian Government in the Rationing of Goods and Distribution of Coupons in World War II (Case Study: Sugar)

نویسنده [English]

  • Mohammad Bakhtiari
History- Literature and Humanities Faculty- Imam Khomeini International university- Qazvin- Iran
چکیده [English]

Abstract
The occupation of Iran in World War II caused many problems such as insecurity, food shortages, hoarding, smuggling and inflation. In order to deal with the current crisis and the fair distribution and distribution of groceries, the government adopted the principles of rationing and distribution of voucher-based essentials so that all members of society could meet their essential needs by paying a reasonable price. The purpose of the present study is to investigate the performance of the government in the rationing and distribution of sugar and sugar coupons in World War II. The research method in this study is descriptive-analytical and the method of data collection is documentary and libraries. The results of the study show that the government has tried to provide the people with the necessary commodities at a reasonable price by adopting measures such as hiring American advisers, issuing banknotes and borrowing to buy goods and receiving quotas from the Middle East Food Supply Committee. But problems such as the production of counterfeit coupons, the sale of coupons by speculators, the emergence of the black market, the hoarding and smuggling of goods, the purchase of goods by the Allies, the shortage of means of transport, and political disagreement caused the government despite a fragmented settlement. One of the problems with the rationing method is failing to achieve the main goals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • World War II
  • Rationing
  • Coupons
  • Sugar
  • Millspaugh