نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تاریخ، دانشگاه پیام نور

2 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

تاریخ اجتماعی ایران آن‌چنان که بایسته است بررسی نشده است. علت عمدة این امر کمبود منابع تاریخی و غالباً بی‌توجهی مورخان به احوال رعایا بوده ‌است، ولی از دوران قاجار منابع بسیار و متنوعی باقی مانده است که بسیاری از آن‌ها، همچون خاطره‌نویسی‌ها، به ‌سبب ماهیتشان به احوال عامه توجه کرده‌اند.
هدف این پژوهش بررسی علل پس‌رفت اقتصادی شهر دامغان و تأثیر آن در اوضاع اجتماعی این شهر در اوایل و اواسط دوران قاجار (از آغاز تا حدود 1310 ق) از منظر مطالعات تاریخ اجتماعی و تاریخ محلی است. شهر کهن دامغان در مسیر راه‌های بازرگانی و زیارتی قرار داشت و اهالی آن از مهم‌ترین گروه‌های تأمین‌کنندة نیروهای نظامی قاجارها بودند. با وجود این عوامل و پیوستگی و نزدیکی دامغان به مسقط‌الرأس قاجارها و همچنین رونق کشاورزی و اقتصادی انتظار می‌رفت که این شهر در این دوران توسعة بسیار یافته باشد، ولی بررسی‌ها از کاهش جمعیت و رکود اقتصادی آن در این دوران حکایت دارند. این پژوهش بر ‌آن است به شناسایی علل و عوامل مؤثر در روند توسعة اقتصادی و اجتماعی دامغان در اوایل و اواسط دوران قاجار بپردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Social and Economical Conditions of Damghan in Qajar Age (From the Beginning to 1310 A.H.)

نویسندگان [English]

  • Hoshang Khosrobeigi 1
  • Zahra Ghanbari Melleh 2

1 Assistant Professor of History, Payam Noor University

2 Faculty Member of Payam Noor University

چکیده [English]

So far there is not an appropriate inquiry about social history of Iran. The main cause of this is the shortage of historical sources and often historicians’s indifference to peasant’s lives. But from this age numerous varied sources remained that many of them paid attention to the peasant’s lives.
The goal of this inquiry is to analyze the causes of economical regress and its impact upon social situation of this town in that period from the point of view of social history studies and local history. Here we try to recognize the influencing causes of the process of economical and social development of Damghan in the beginnings and the middle of Qajar age.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economy
  • population
  • Damghan
  • ways
  • Physical spaces
  • Qajar
  • quarters