اهمیت ادبیات فولکلوریک در بازنمایی تاریخ اجتماعی مروری بر قصة حسین کرد شبستری

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه تاریخ، دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکتری تاریخ، دانشگاه شیراز

چکیده

جست‌وجو و کنکاش در منابع غیر تاریخ‌نگارانه‌ای چون داستان‌ها (شفاهی و مکتوب)، به‌مثابة جزئی مهم از ادبیات فولکلور، می‌تواند رهیافتی باشد برای روشن‌گری فضای غبارآلود تاریخ اجتماعی. این تحقیق، بر اساس قصۀ حسین کرد شبستری، درنظر دارد ضمن واکاوی ابعاد گوناگون تاریخ اجتماعی ایران در عصر صفوی خصوصاً دوران شاه ‌عباس اول، با توجه به زمان پدیداری و نقالی این قصه، به روشن‌شدن گوشه‌ای، هر چند جزئی، از تاریخ مردم در این روزگار یاری رساند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Importance of Folk literature in Representing Social History: A Review of Hussein Kurd Shabestari's Fiction

نویسندگان [English]

  • Abdolrasul Kheirandish 1
  • Ameneh Ebrahimi 2
1 Associate Professor in History, University of Shiraz
2 Ph.D Student of History, University of Shiraz
چکیده [English]

Exploring non-historical and non-chronological sources, especially fictional sources (oral and written), which are in fact the collective mentality of common people and are a significant part of folk literature, can be a helpful approach to illuminate the dark and ambiguous atmosphere of social history, this article will explore different aspects of Iran’s social history in Safavid era. Considering the time of emergence and public distribution of this story, the present article can be helpful in the illumination of the history of Safavid era especially first Shah Abbas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Husseinekord
  • ayyar
  • ShahAbbas
  • Uzbeks
  • Ottomans
  • Historical fiction