اوضاع اجتماعی و اقتصادی دماوند در دورۀ قاجار (از آغاز تا پایان دورۀ ناصری)

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه تاریخ، دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ، دانشگاه پیام نور

چکیده

نوشته‌های پراکندۀ دورۀ قاجاریه دربارۀ دماوند، در مجموع، حکایت از رونق و اوضاع مساعد این شهر در آن دورۀ تاریخی دارند. انتخاب تهران به پایتختی سهم مهمی در رونق اقتصادی و توسعۀ اجتماعی دماوند داشت. با این حال، دماوند خود دارای توانمندی‌های اقتصادی و اجتماعی حاصل از موقعیت طبیعی، جغرافیایی و اقلیمی بود، که پایتختی تهران زمینۀ شکوفایی این توانمندی‎ها را فراهم‎آورد. این پژوهش بر آن است تا در یک پژوهش تاریخی ضمن بررسی اوضاع اجتماعی و اقتصادی دماوند در بخشی از دورۀ قاجار، قابلیت‎ها و توانمندی‎های دماوند در این دوره را شناسایی و نقش هر یک را در توسعه و گسترش دماوند ارزیابی کند. اینکه مهم‎ترین زمینه‎های توسعه و گسترش دماوند در دورۀ قاجار کدام عوامل و در چه حوزه‎هایی بوده‎اند، پرسش این پژوهش است. در این مقاله این عوامل در پنج حوزه مشتمل بر موقعیت طبیعی و اقلیمی، عوامل اقتصادی، موقعیت جغرافیایی، جایگاه اداری و سیاسی و وضعیت فرهنگی شناسایی و مورد بررسی قرارگرفته‎است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Economic and Social Situation of Damavand in Qajar Era (From the Beginning to the End of Naserid Period)

نویسندگان [English]

 • Hooshang Khosrobeigi 1
 • Meysam Gholampour 2
1 Department of History, Payame Noor University
2 MA Student, Department of History, Payame Noor University
چکیده [English]

Scattered writings in the Qajar period are indicative of Damavand’s prosperity and favorable conditions in that era. Selection of Tehran as the capital made a great impact on the economic and social development of Damavand. Damavand had its own social and economic capabilities due to its natural status, geographical and climatic state and the capitalization of Tehran highlighted all those capacities. By investigating into the social and economic situation of Damavand in one part of the Qajar era, this study aims at identification of potentials and capabilities of Damavand and assessment of their effect on the development and progress of Damavand in that period of time. The significant factors that paved the way of the development of Damavand are discussed in this study in five areas including climatic conditions, economic factors, geographical location, political and administrative status, and cultural conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • water
 • Weather
 • Economics
 • Capital
 • Tehran
 • population
 • livestock
 • Damavand
 • Qajar
 • agriculture