دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-163 
5. ارزیابی تأثیر طرح عمران منطقه ای خوزستان برشهر دزفول1355(/1976-1335/1956»)

صفحه 91-115

غلامرضا درکتانیان؛ مرتضی نورایی؛ مرتضی دهقان نژاد؛ مسعود صفایی پور


7. پژوهشی درباره منصب نسقچی‌ در دوره قاجار

صفحه 137-162

بابک روح الامینی؛ سیدهاشم آقاجری؛ داریوش رحمانیان