کلیدواژه‌ها = تضعیف دیوان‎بیگی
تعداد مقالات: 1
1. شکل‎گیری و عملکرد منصب دیوان‎بیگی در دورۀ صفویه

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 49-71

نصرالله پورمحمدی املشی؛ سمیه انصاری