عداد دوره‌ها 10
   
 

*مقالاتی که تا تاریخ 1آبان 1398 از طریق سامانه دریافت شدند، برای اعضا هیات تحریریه جهت بررسی اولیه و تعیین تکلیف ارسال شدند و پس از اخذ پاسخ، به نویت به نویسندگان اطلاع رسانی می شود.لذا مقالاتی که پس از این تاریخ ارسال شوند در جلسه بعدی طرح خواهند شد.(تاریخ درج خبر 2/08/1398 ساعت: 10 صبح)

*با  توجه به مشکل پیش آمده در سیستم لطفا با ایمیلی غیر از yahoo ثبت نام فرمایید و اگر ثبت نام کرده ایید ایمیل خود را تغییر دهید.

*خواهشمندیم جهت پی گیری وضعیت مقاله خود، صرفا از طریق ایمیل نشریه به شرح زیر اقدام فرمایید و از تماس تلفنی اجتناب فرمایید

         نشانی الکترونیک:socialhistory.ihcs@hotmail.com

what's App 09217349425

شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۰ تا ۱۲

   

محل چاپ: ایران، تهران

ناشر: پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات‌فرهنگی

سال شروع انتشار: 1390

حوزۀ تخصصی: تاریخ اجتماعی

اعتبار مجله: علمی‌(مشاهدۀ جزئیات_)

زبان مجله: دو زبانه؛ فارسی یا انگلیسی

نوبت انتشار: دوفصلنامه

نوع انتشار: چاپی و الکترونیکی

هزینۀ بررسی و انتشار مقاله: دارد (مشاهدۀ جزئیات)

نوع داوری: حداقل 2 داور، دوسویه‌ناشناس الکترونیک (مشاهدۀ جزئیات)

زمان داوری: سه تا شش‌ماه

درصد پذیرش مقالات: 34%

دسترسی به مقاله‌ها: رایگان (تمام متن)

نمایه‌شده: بلی (مشاهده جزئیات)

ضریب تاثیر 1395:   0.143

 کیفیت: Q1

 

شماره جاری: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 18، پاییز و زمستان 1398