نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

این نوشتار به بررسیِ رواج تنباکو در قلمرو تیموریان هند می‌پردازد. در این مقاله، با اتکا به اطلاعات موجود در منابع تاریخی و با رویکردی توصیفی ـ تشریحی، چگونگی مواجهه چند شاه مقتدر این سلسلۀ با مسئله رواج تنباکو مورد مطالعه قرار می‌گیرد. مقاله این پرسش اساسی را مورد توجه قرار می‌دهد که رواج تنباکو در قلمرو تیموریان هند، چه موقع و تحت تأثیر چه عواملی انجام گرفت؟ در این نوشتار نشان داده شده که رواج مصرف تنباکو در شمال شبه قاره هند، از اواخر حکومت اکبرشاه تیموری آغاز شد و در زمان شاهان بعدی شتاب گرفت. همچنین تأثیرپذیری رویۀرواج تنباکو از ارتباطات خارجی هند و عملکرد شاهان تیموری و شخصیت های متنفّذ آنها مورد توجه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Prevalence of Tobacco within the Baburian Kingdom

نویسنده [English]

  • Jamshid Noruozi

چکیده [English]

The present article deals with the prevalence of tobacco within the kingdom of Indian Timurid. The aim is to show how some of the powerful kings of this dynasty dealt with the problem of the prevalence of tobacco through the available information from historical resources and a descriptive-analysis approach. The main question concerns the time and the factors involved with the prevalence of tobacco in this era. The prevalence of tobacco in the north of Indian subcontinent started within the final years of Akbar Shah and accelerated through the next kingdoms. Also, the effects of foreign relations of India and the policies of Timurid Kings and their influential individuals have received attention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tobacco
  • Akbar Shah
  • Asad Baig Qazvini
  • Bijapur