کلیدواژه‌ها = تاریخ فرهنگی ایران
تعداد مقالات: 1
1. خندیدن در نوع ادبی طنز و تاریخ اجتماعی فرهنگی ایران قرون میانه اسلامی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 189-218

10.30465/shc.2017.2444

زُهیر صیامیان گرجی؛ عباس احمدوند؛ فاطمه کارگر جهرمی