کلیدواژه‌ها = میرزا حسین‌خان سپهسالار
تعداد مقالات: 1
1. رویکرد حکومت به زرتشتیان در عهد ناصری

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 25-51

علی‌اکبر تشکری