کلیدواژه‌ها = آب
تعداد مقالات: 2
1. نظام مالکیت آب در روزگار قاجاریه : مطالعه موردی کاشان و پیرامون

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-25

10.30465/shc.2019.20764.1754

داریوش رحمانیان؛ مهدی میرزایی


2. فرایند حل یک معضل اجتماعی در مدیریت شهری اصفهان

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 75-96

عبدالمهدی رجائی؛ مرتضی نورائی