کلیدواژه‌ها = سفرنامه‌های بیگانه
تعداد مقالات: 1
1. زوال تمدن کاریزی ایران به روایت سفرنامه‌های بیگانة روزگار قاجار

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 55-75

داریوش رحمانیان؛ مهدی میرزایی