کلیدواژه‌ها = اشکانیان
تعداد مقالات: 2
1. نقش اشراف در عزل و نصب پادشاهان اشکانی (از برآمدن اشکانیان تا پایان پادشاهی اردوان دوم)

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 25-49

10.30465/shc.2020.26860.1951

شهرام جلیلیان؛ فرشید نادری؛ زهره تقی پور بیرگانی


2. ساسانیان و سیاست زردشتی‎کردن ارمنستان

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 99-120

محمدتقی ایمان‌پور؛ پرویز حسین طلایی؛ مصطفی جرفی