خواهشمندیم جهت پی گیری وضعیت مقاله خود، صرفا از طریق ایمیل نشریه به شرح زیر اقدام فرمایید و حدالمقدور از تماس تلفنی اجتناب فرمایید.

سردبیر: شهرام یوسفی‌فر  ایمیل: yousefifar@ihcs.ac.ir      
مدیر اجرایی: اعظم ریاحی  ایمیل: socialhistory.ihcs@hotmail.com     what's App/Telegram 09217349425
آدرس نشریه:تهران، بزرگراه کردستان، خیابان 64، جنب مجتمع آ اس پ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، کدپستی: 1437774681، صندوق پستی:6419
نشانی الکترونیکنشریه :socialhistory.ihcs@hotmail.com


فقط کاراکترهای موقعیتهای زوج را وارد کنید.
CAPTCHA Image