دوره 13 (1402)
دوره 12 (1401)
دوره 11 (1400)
دوره 10 (1399)
دوره 9 (1398)
دوره 8 (1397)
دوره 7 (1396)
دوره 6 (1395)
دوره 5 (1394)
دوره 4 (1393)
دوره 3 (1392)
دوره 2 (1391)
دوره 1 (1390)

 

تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 26
تعداد مقالات 245
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 354,375
درصد پذیرش 13
تعداد پایگاه های نمایه شده 20
تعداد داوران 277
متوسط زمان بررسی اولیه 10روز
h-index 3
Citations 34
 
 

 

 

 
 
 
  
 
                                                       در باب مجله تحقیقات تاریخ اجتماعی 

 الف. این مجله بر اساس نظام ارزشیابی کمیسیون نشریات وزارت علوم، در سال 1402 ، حائز رتبه "الف"  علمی است.

 ب. بر اساس آیین نامه ابلاغی کمیسیون نشریات، مورخ اردیبهشت 1398(ماده 6) سیاست های زیر در این مجله اعمال می شود:

 1. عنوان نشریه، "مجله علمی تحقیقات تاریخ اجتماعی " است.

 2. حوزه تخصصی مجله تاریخ اجتماعی است.

 3. در این نشریه علمی،پس از پذیرش مقاله، نوع مقاله(پزوهشی، ترویجی، مروری، و موارد دیگر) در صفحه اول هر مقاله درج می شود(ماده2، بند6 آیین نامه).

 4. نظام داوری مجله به چنین  است:

 4-1.  داوری اولیه در مورد همه مقالات ،توسط  هیات تحریریه  انجام می شود.

 4-2.  هر مقاله حداقل  توسط دو داور ارزیابی می گردد.

4-3 در هر ماه حداقل یک جلسه هیات تحریریه برای تصمیم گیری در باب ارزیابی گردش کار مقالات تشکیل می شود.

 4-4.   در هنگام داوری رتبه علمی هر مقاله (علمی، ترویجی، مروری)تعیین  و همراه نتایج داوری به نویسنده مقاله اعلام می شود.

 4-5. نویسنده محترم موظف است  اصلاحات   مورد نظر را در  متن مقاله اعمال و گزارش مکتوب  آن را برای طرح در هیات تحریریه مجله ارسال نماید. 

4-6 فرم های ضروری هنگام ارسال مقاله:

فرم تعهد نویسندگان و عدم تعارض منافع(جهت دانلود کلیک فرمایید) این فرم به صورت دستی تکمیل، امضا و از طریق سامانه با مقاله ارسال شود.هر نویسنده مسئول مقاله، با امضای فرم تعهد و تعارض منافع که به مجله می سپارد، مسئولیت اعتبار و عدم مشابهت  متن مقاله با متون منتشر شده یا نشده، را می پذیرد. از اینرو هر گونه پاسخ گویی در این زمینه بر عهده نویسنده مقاله خواهد بود. همچنین لازم به ذکر است که مقالات پیش از انتشار توسط نرم افزار مشابهت یاب بررسی می شوند.

 

*خواهشمندیم جهت پی گیری وضعیت مقاله خود، صرفا از طریق ایمیل نشریه به شرح زیر اقدام فرمایید .

         نشانی الکترونیک:socialhistory.ihcs@hotmail.com

 

 

 

   

محل چاپ: ایران، تهران

ناشر: پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات‌فرهنگی

سال شروع انتشار: 1390

حوزۀ تخصصی: تاریخ اجتماعی

اعتبار مجله: علمی‌(مشاهدۀ جزئیات_)

رتبه نشریه: الف

درجه کیفی نشریه در ISC: نشریه هسته

زبان مجله: دو زبانه؛ فارسی یا انگلیسی

نوبت انتشار: دوفصلنامه

نوع انتشار: چاپی و الکترونیکی

هزینۀ بررسی و انتشار مقاله: دارد (مشاهدۀ جزئیات)

نوع داوری: حداقل 2 داور، دوسویه‌ناشناس الکترونیک (مشاهدۀ جزئیات)

زمان داوری: سه تا شش‌ماه

درصد پذیرش مقالات: 12%

مدت زمان تا پذیرش اولیه: 10 روز

دسترسی به مقاله‌ها: رایگان (تمام متن)

نمایه‌شده: بلی (مشاهده جزئیات)

صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی

مدیر مسئول:
عبدالرحمن حسنی فر

سردبیر:
شهرام یوسفی فر

دبیر تخصصی:
محمدحسین محمدی

سرویراستار:
رضا حسینی

ویراستار ارشد:
سوده حجازی


دوره انتشار: دو فصلنامه

شاپا چاپی: 2383-0484

شاپا الکترونیکی: 2383-0492

ابر واژگان