برای داوری مقاله‌های ارسال‌شده به دوفصلنامۀ «تحقیقات تاریخ اجتماعی» از شیوۀ «دوسویه‌ناشناس» (Double blind peer review) استفاده می‌شود. در این روش، داوری مقاله به دو داور سپرده می‌شود که با موضوع مقاله آشنا و در آن متخصص باشند اما نام نویسنده برای داوران و همچنین نام داوران برای نویسنده مشخص نیست.

فهرست داوران بین المللی:

1-سید محمود سادات بیدگلی

استادیار گروه تاریخ پزوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

https://publons.com/researcher/3114063/seyyedmahmood-sadat-bidgoli/

2-غلامرضا عزیزی

پژوهشگر سازمان استاد و کتابخانه ملی

https://publons.com/researcher/2026240/gholamreza-azizi/

3-شهلا بختیاری

 دانشیار گروه تاریخ دانشگاه الزهرا

https://publons.com/researcher/3784748/shahla-bakhtiari/

4-اسماعیل حسن زاده

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه الزهرا

https://publons.com/researcher/4250536/esmail-hassanzadeh/

 

اسامی داوران نشریه:

نام داور سمت / سازمان
Janet Afary Professor Mellichamp Chair in Global Religion
Touraj Atabaki .
حسین آبادیان استاد دانشگاه بین المللی امام خمینی، گروه تاریخ
شاهین آریامنش دکتری باستان‌شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، گروه پژوهشی باستان‌کاوی تیسافرن
محمدامیر احمدزاده گروه تاریخ فرهنگی. پژوهشگاه علوم انسانی
عباس احمدوند عضو هیأت علمی گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه شهید بهشتی.
مظهر ادوای دانش‎آموخته دکتری تاریخ ایران بعد از اسلام و پژوهشگر پسا دکتری تاریخ
حسن اسدی دانشگاه محقق اردبیلی
علیرضا اشتری گروه تاریخ و تمدن دانشگاه علامه سبزواری
امین ایرانپور ددد
محمد تقی ایمان پور دانشگاه فردوسی مشهد
حسن باستانی راد استادیار گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی
صفورا برومند پژوهشگاه مطالعات علوم انسانی
روح اله بهرامی دانشگاه رازی،دانشکده ادبیات و علوم انسانی،گروه تاریخ
فیض اله بوشاسب گوشه دانشیار گروه تاریخ، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی ، نجف آباد، ایران
حسین بیاتلو دانش آموختۀ رشتۀ تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه تهران
مرضیه پروندی عضو هیات علمی گروه معارف، دانشگاه امیر کبیر
حسین پرویز اجلالی عضو هیئت علمی موسسة عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
غفار پوربختیار استادیار گروه تاریخ ، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی ،شوشتر، ایران
تحقیقات تاریخ اجتماعی تاریخ ایران مدیر داخلی/ پژوهشگاه
سهیلا ترابی فارسانی دانشیار تاریخ دانشگاه آزاد نجف آباد اصفهان
پروین ترکمنی آذر استاد
علی اکبر تشکری استادیار گروه تاریخ، دانشگاه یزد
ناصر تکمیل همایون جامعه شناسی
جهانبخش ثواقب عضو هیأت علمی/ گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
علی اکبر جعفری دانشگاه اصفهان
شهرام جلیلیان دانشگاه شهید چمران اهواز
شهناز جنگجو ز
اسماعیل چنگیزی اردهایی عضو هیات عمی گروه تاریخ دانشگاه خوارزمی
زهرا حاتمی استادیار گروه تاریخ دانشگاه تهران
ابوالفضل حسن آبادی رئییس سازمان اسناد آستان قدس
عبدالرحمن حسنی فر استادیار گروه تاریخ/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
حسن حضرتی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
محمد علی خبری دانشگاه فرهنگ و هنر
سُرور خراشادی عضو هیات علمی گروه باستان شناسی دانشگاه تربیت مدرس
سهم الدین خزاعی گروه تاریخ دانشگاه لرستان
هوشنگ خسروبیگی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
سیروان خسروزاده فارغ التحصی
مجتبی خلیفه دانشگاه یزد
فرهاد دشتکی نیا استادیار تاریخ. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه باهنر کرمان. کرمان. ایران
نیره دلیر پژوهشکده تاریخ
مرتضی دهقان نژاد هیئت علمی دانشگاه اصفهان
رضا دهقانی مطالعات جهان دانشگاه تهران/ مطالعات ترکیه، مطالعات خاورمیانه، مطالعات سیاسی
نظام علی دهنوی تاریخ دانشگاه پیام نور کرمانشاه
نگار ذیلابی استادیار دانشگاه شهید بهشتی
عبدالمهدی رجائی کتابدار دانشگاه اصفهان
محسن رحمتی گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان
فاطمه رستمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
آرزو رسولی گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی
گودرز رشتیانی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
اعظم ریاحی دانش‌آموختة دکتری تاریخ ایران اسلامی، دانشگاه خوارزمی.
مجتبی زروانی گروه ادیان و عرفان تطبیقی دانشکده الهیات ، دانشگاه تهران
حسین زرینی
حسن زندیه عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه تهران
عبدالله ساجدی عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه پیام نور
سید محمود سادات بیدگلی استادیار گروه تاریخ پژوهشکده امام خمینی
حسین سلطان زاده دانشیار، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
علیرضا سلیمان زاده گروه تاریخ دانشگاه سیستان و بلوچستان
اسماعیل سنگاری دانشیار دانشگاه/دانشگاه اصفهان
فریدون شایسته
امامعلی شعبانی عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
مقصودعلی صادقی استادیار گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس
نصراله صالحی استادیار دانشگاه فرهنگیان
ناصر صدقی عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
زهیر صیامیان گرجی گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی
ساسان طهماسبی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
توران طولابی گروه تاریخ دانشگاه لرستان
خدیجه عالمی استادیار گروه تاریخ دانشگاه تهران
مریم عاملی رضایی عضو هیات علمی پزوهشگاه علوم انسانی
جواد عباسی استادیار گروه تاریخ، دانشگاه فردوسی مشهد
امیربهرام عرب احمدی عضو هیات علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
رسول عربخانی استادیار گروه تاریخ دانشگاه پیام نور
محمدرضا عسکرانی استادیار گروه تاریخ دانشگاه پیام نور
محسن علوی پور پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرویز علی اصل
علیرضا علیصوفی دانشیار دانشگاه پیام نور
محمد رحیم عیوضی
شهرام غلامی گروه تاریخ- پردیس علامه طباطبایی خرم آباد- دانشگاه فرهنگیان
یزدان فرخی دانشیار گروه تاریخ دانشگاه پیام نور
منوچهر فروتن استادیار گروه معماری، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران
ابوالحسن فیاض انوش دانشگاه اصفهان
مهرداد قدرت دیزجی عضو هیات علمی، دانشگاه ارومیه
عباس قدیمی قیداری عضو هیات علمی گزوه تاریخ دانشگاه تبریز
یاسر قزوینی .
مهرشاد کاظمی گروه تاریخ دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات
علی کالیراد استادیار گروه تاریخ دانشگاه تهران
مسعود کثیری
شایان کرمی .....
بهزاد کریمی یزد، دانشگاه میبد، گروه ایران شناسی
محمد کشاورز استادیار گروه ایران شناسی، دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان.
معصومه گودرزی تاریخ، ادبیات و علوم انسانی، اصفهان، اصفهان، ایران
عبدالله متولی عضو هیئت علمی
کورش محمدخانی دانشگاه شهید بهشتی
علی محمودی عالمی معاونت پژوهشی دانشگاه غیرانتفاعی مارلیک نوشهر
مسعود مرادی عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه سیستان و بلوچستان
جواد مرشدلو .
علی مرشدی زاد دانشیار علوم سیاسی/دانشگاه شاهد
مطلب مطلبی عضور هیات علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
ربابه معتقدی دکتری تاریخ، سازمان اسناد
محمد معین الدینی مدیرگروه نقاشی دانشکده هنر دانشگاه سوره
علیرضا ملائی توانی عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
سید رسول موسوی حاجی دانشیار/دانشگاه مازندران
ابراهیم موسی پور بشلی بنیاد دایره المعارف اسلامی
مهدی میرکیایی کانون پرورش فکری- انتشارات
افسانه نجم آبادی .
طاهره نصر دکترای تخصصی شهرسازی، استادیار، گروه معماری، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.
نورالدین نعمتی گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران-ایران
مرتضی نورائی عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
جواد نیستانی عضو هیات علمی گروه باستان شناسی دانشگاه تربیت مدرس
حسن هاشمی دانشگاه مازندران
ویدا همراز عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
شهرام یوسفی‌فر دانشیار/ پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی