برای داوری مقاله‌های ارسال‌شده به دوفصلنامۀ «تحقیقات تاریخ اجتماعی» از شیوۀ «دوسویه‌ناشناس» (Double blind peer review) استفاده می‌شود. در این روش، داوری مقاله به دو داور سپرده می‌شود که با موضوع مقاله آشنا و در آن متخصص باشند اما نام نویسنده برای داوران و همچنین نام داوران برای نویسنده مشخص نیست.

فهرست داوران بین المللی:

1-سید محمود سادات بیدگلی،استادیار گروه تاریخ پزوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

https://publons.com/researcher/3114063/seyyedmahmood-sadat-bidgoli/

2-غلامرضا عزیزی، پژوهشگر سازمان استاد و کتابخانه ملی

https://publons.com/researcher/2026240/gholamreza-azizi/

3-شهلا بختیاری، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه الزهرا

https://publons.com/researcher/3784748/shahla-bakhtiari/

4-اسماعیل حسن زاده، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه الزهرا

https://publons.com/researcher/4250536/esmail-hassanzadeh

5- حمیدرضا پیغمبری، استادیارگروه تاریخ دانشگاه خلیج فارس

https://publons.com/researcher/1940741/hamid-reza-peighambari/

6- اسماعیل سنگاری، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

https://publons.com/researcher/1940741/hamid-reza-peighambari

7-رضا دهقان، عضو هیات علمی دانشگاه تهران

https://publons.com/researcher/4515105/reza-dehghani

8-حسن الهیاری،عضو هیات علمی دانشگاه خلیج فارس

https://publons.com/researcher/1940734/hassan-allahyari

9- صفورا برومند، استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

https://publons.com/researcher/4969327/safura-borumand

 10- یزدان فرخی، دانشیار دانشگاه پبام نور

https://publons.com/researcher/5155363/yazdan-farrokhi/

اسامی داوران نشریه در سال1400 (کلیک کنید)

اسامی داوران نشریه که از ابتدا تا کنون با نشریه همکاری داشته اند:

 

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
Janet Afary Professor Mellichamp Chair in Global Religion
Touraj Atabaki .
حسین آبادیان استاد دانشگاه بین المللی امام خمینی، گروه تاریخ
شاهین آریامنش دکتری باستان‌شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، گروه پژوهشی باستان‌کاوی تیسافرن
محمدامیر احمدزاده استادیار پژوهشگاه علوم انسانی
عباس احمدوند عضو هیأت علمی گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه شهید بهشتی.
مظهر ادوای دانش‎آموخته دکتری تاریخ ایران بعد از اسلام و پژوهشگر پسا دکتری تاریخ
حسن اسدی دانشگاه محقق اردبیلی
علیرضا اشتری گروه تاریخ و تمدن دانشگاه علامه سبزواری
محمد افقری تاریخ اجتماعی، ویژه نامه تاریخ اجتماعی و مجلس پژوهشی در ایران پژوهشگر پسادکتری دانشگاه اصفهان- مدرس دانشگاه پیام نور اصفهان
امین ایرانپور ددد
محمد تقی ایمان پور دانشگاه فردوسی مشهد
حسن باستانی راد استادیار گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی
علی باغدار دلگشا دانشگاه فردوسی مشهد
صفورا برومند پژوهشگاه مطالعات علوم انسانی
روح اله بهرامی دانشگاه رازی،دانشکده ادبیات و علوم انسانی،گروه تاریخ
بیتا بهرامی قصر ویژه نامه تاریخ اجتماعی و هنر استادیار دانشگاه اراک
فیض اله بوشاسب گوشه دانشیار گروه تاریخ، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی ، نجف آباد، ایران
حسین بیاتلو دانش آموختۀ رشتۀ تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه تهران
محمد بیطرفان گروه تاریخ دانشگاه خوارزمی
رضا بیگدلو استادیار پژوهشگاه علوم اجتماعی
حمیدرضا پاشازانوس تاریخ اجتماعی استادیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
مرضیه پروندی عضو هیات علمی گروه معارف، دانشگاه امیر کبیر
حسین پرویز اجلالی عضو هیئت علمی موسسة عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
معصومعلی پنجه
غفار پوربختیار استادیار گروه تاریخ ، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی ،شوشتر، ایران
حمیدرضا پیغمبری استادیار،دانشگاه خلیج فارس
تحقیقات تاریخ اجتماعی تاریخ ایران مدیر داخلی/ پژوهشگاه
سهیلا ترابی فارسانی دانشیار تاریخ دانشگاه آزاد نجف آباد اصفهان
پروین ترکمنی آذر استاد
علی اکبر تشکری استادیار گروه تاریخ، دانشگاه یزد
ناصر تکمیل همایون جامعه شناسی
سمیه توحیدلو تاریخ اجتماعی استادیار پژوهشکده مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
جهانبخش ثواقب عضو هیأت علمی/ گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
علی اکبر جعفری دانشگاه اصفهان
شهرام جلیلیان دانشگاه شهید چمران اهواز
شهناز جنگجو ز
اسماعیل چنگیزی اردهایی عضو هیات عمی گروه تاریخ دانشگاه خوارزمی
امیرحسین حاتمی عضو هیأت علمی گروه تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی
زهرا حاتمی استادیار گروه تاریخ دانشگاه تهران
ابوالفضل حسن آبادی رئییس سازمان اسناد آستان قدس
محمد حسن پور دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده هنرومعماری، گروه صنایع دستی
عبدالرحمن حسنی فر تاریخ اجتماعی دانشیار گروه تاریخ/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرویز حسین طلایی تاریخ اجتماعی دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسن حضرتی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
سعید حقیر دانشکده معماری/ پردیس هنرهای زیبا /دانشگاه تهران
محمد علی خبری دانشگاه فرهنگ و هنر
سُرور خراشادی عضو هیات علمی گروه باستان شناسی دانشگاه تربیت مدرس
سهم الدین خزائی گروه تاریخ دانشگاه لرستان
یعقوب خزائی تاریخ اجتماعی دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی
هوشنگ خسروبیگی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
سیروان خسروزاده فارغ التحصی
مجتبی خلیفه دانشگاه یزد
حسن خوبدل مدیر گروه پژوهش هنر دانشکده هنر دانشگاه سوره
عبدالرسول خیراندیش استاد بخش تاریخ
حمیدرضا دالوند پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
غلامرضا درکتانیان کارشناس سازمان اسنادوکتابخانه ملی ایران
فرهاد دشتکی نیا استادیار تاریخ. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه باهنر کرمان. کرمان. ایران
نیره دلیر پژوهشکده تاریخ
مرتضی دهقان نژاد هیئت علمی دانشگاه اصفهان
رضا دهقانی مطالعات جهان دانشگاه تهران/ مطالعات ترکیه، مطالعات خاورمیانه، مطالعات سیاسی
نظام علی دهنوی تاریخ دانشگاه پیام نور کرمانشاه
نگار ذیلابی استادیار دانشگاه شهید بهشتی
اعظم راودراد عضو هئیت علمی دانشگاه تهران
عبدالمهدی رجائی کتابدار دانشگاه اصفهان
محسن رحمتی گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان
فاطمه رستمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
آرزو رسولی گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی
گودرز رشتیانی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
فرزاد رفیعی فر دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
اعظم ریاحی دانش‌آموختة دکتری تاریخ ایران اسلامی، دانشگاه خوارزمی.
مجتبی زروانی گروه ادیان و عرفان تطبیقی دانشکده الهیات ، دانشگاه تهران
حسین زرینی
زاگرس زند گروه تاریخ، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
حسن زندیه عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه تهران
عبدالله ساجدی تاریخ اجتماعی استادیار و عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه پیام نور
سید محمود سادات بیدگلی استادیار گروه تاریخ پژوهشکده امام خمینی
حسین سلطان زاده دانشیار، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
علیرضا سلیمان زاده گروه تاریخ دانشگاه سیستان و بلوچستان
اسماعیل سنگاری ویژه نامه تاریخ اجتماعی زن د رهنر و جامعه ایران و جهان باستان پیرامون آن دانشیار گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
فریدون شایسته
مهناز شایسته فر دانشگاه تربیت مدرس
امامعلی شعبانی عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
سمیه سادات شفیعی هئیت علمی پزوهشکده مطالعات اجتماعی پزوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
اسماعیل شمس ویژه نامه تاریخ اجتماعی و مجلس پژوهشی در ایران استادیار دانشکاه علامه طباطبایی تهران
مقصودعلی صادقی استادیار گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس
نصراله صالحی استادیار دانشگاه فرهنگیان
ناصر صدقی عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
سهیلا صفری دکتری تاریخ، سازمان اسناد
زهیر صیامیان گرجی گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی
ساسان طهماسبی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
توران طولابی گروه تاریخ دانشگاه لرستان
خدیجه عالمی استادیار گروه تاریخ دانشگاه تهران
مریم عاملی رضایی عضو هیات علمی پزوهشگاه علوم انسانی
جواد عباسی استادیار گروه تاریخ، دانشگاه فردوسی مشهد
محمدجواد عبدالهی ویژه نامه تاریخ اجتماعی و هنر عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
امیربهرام عرب احمدی عضو هیات علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
رسول عربخانی استادیار گروه تاریخ دانشگاه پیام نور
محمدرضا عسکرانی تاریخ اجتماعی دانشیار گروه تاریخ دانشگاه پیام نور صندوق‌پستی 4697- 19395، تهران، ایران.
محسن علوی پور پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرویز علی اصل
علیرضا علیصوفی دانشیار دانشگاه پیام نور
زینب عیوضی تاریخ اجتماعی پٰژوهشکده تاریخ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
محمد رحیم عیوضی
محمد غفوری دانش آموخته تاریخ ایران اسلامیف دانشگاه تهران
شهرام غلامی تاریخ اجتماعی استادیار تاریخ، گروه آموزش تاریخ، دانشگاه فرهنگیان، صندوق پستی 889- 14665، تهران. ایران
یزدان فرخی دانشیار گروه تاریخ دانشگاه پیام نور
منوچهر فروتن استادیار گروه معماری، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران
ابوالحسن فیاض انوش دانشگاه اصفهان
حسین قاسمی دانشگاه شهید بهشتی
مرضیه قاسمی ویژه نامه تاریخ اجتماعی و هنر استادیار، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه سیستان و بلوچستان (نویسنده مسئول)، زاهدان، ایران
مهرداد قدرت دیزجی عضو هیات علمی، دانشگاه ارومیه
عباس قدیمی قیداری عضو هیات علمی گزوه تاریخ دانشگاه تبریز
یاسر قزوینی .
محمدعلی کاظم بیکی هیأت علمی/ گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
مهرشاد کاظمی گروه تاریخ دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات
علی کالیراد استادیار گروه تاریخ دانشگاه تهران
مسعود کثیری
شایان کرمی .....
حمید کرمی پور استادیار دانشگاه تهران
بهزاد کریمی یزد، دانشگاه میبد، گروه ایران شناسی
محمدسالار کسرایی دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
محمد کشاورز استادیار گروه ایران شناسی، دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان.
کیمیا کشتی آرا ظذرظی
فرزانه گشتاسب تاریخ اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
معصومه گودرزی تاریخ، ادبیات و علوم انسانی، اصفهان، اصفهان، ایران
نجم الدین گیلانی گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
عبدالله متولی عضو هیئت علمی
کورش محمدخانی دانشگاه شهید بهشتی
سیدمحمدحسین محمدی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
نسیم محمدی تاریخ اجتماعی گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
علی محمودی عالمی معاونت پژوهشی دانشگاه غیرانتفاعی مارلیک نوشهر
فهیمه مخبر دزفولی ویژه نامه تاریخ اجتماعی و هنر دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
مسعود مرادی عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه سیستان و بلوچستان
جواد مرشدلو دانشگاه تربیت مدرس
علی مرشدی زاد دانشیار علوم سیاسی/دانشگاه شاهد
علی اکبر مسگر دانشگاه تهران
مطلب مطلبی عضو هیات علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
ربابه معتقدی دکتری تاریخ، سازمان اسناد
محمد معین الدینی مدیرگروه نقاشی دانشکده هنر دانشگاه سوره
مینا معینی دانشگاه اصفهان
امیرحسین مقدّس تاریخ اجتماعی دانشگاه اصفهان اصفهان ایران
علیرضا ملائی توانی عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
اصغر منتظر القائم دانشیار دانشگاه اصفهان
سید رسول موسوی حاجی دانشیار/دانشگاه مازندران
ابراهیم موسی پور بشلی بنیاد دایره المعارف اسلامی
ناهید موید حکمت گزوه علوم اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مهدی میرزایی دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه تهران
وریا میرزایی دانشگاه تربیت مدرس
مهدی میرکیایی کانون پرورش فکری- انتشارات
افسانه نجم آبادی .
طاهره نصر دکترای تخصصی شهرسازی، استادیار، گروه معماری، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.
سیروس نصراله زاده پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
نورالدین نعمتی گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران-ایران
مرتضی نورائی عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
جواد نیستانی عضو هیات علمی گروه باستان شناسی دانشگاه تربیت مدرس
حسن هاشمی دانشگاه مازندران
ویدا همراز تاریخ اجتماعی استادیار گروه رادیو دانشگاه صدا و سیما تهران
مهران هوشیار عضو هیات علمی گروه صنایع دستی - دانشگاه سوره . تهران
شهرام یوسفی‌فر تاریخ اجتماعی استاد/ گروه تاریخ دانشگاه تهران