کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 10
1. نفت شاه (نفت شهر) بررسی جغرافیای تاریخی و تکوین شهر نفتی در ایران

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 281-313

10.30465/shc.2019.25472.1897

فرشته ازره؛ روح اله بهرامی؛ فرهاد پوریانژاد؛ جعفر آقازاده


2. کارگران هندی صنعت نفت ایران در اواخر قاجاریه و دوران پهلوی اول

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 207-232

10.30465/shc.2018.3043

جمشید نوروزی؛ فاطمه معزی


3. تأثیر جریان‌های سیاسی قفقاز بر مهاجران ایرانیِ مقیم باکو در انقلاب 1905 روسیه

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 195-216

10.30465/shc.2018.2953

سهراب یزدانی؛ سوده ابراهیم زاده گرجی


5. ناسازگاری‌های زندگی کوچرویی با زندگی شهری و روستایی در ایران دورة مغول

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1394، صفحه 101-120

قربانعلی کنارودی؛ سهیلا نعیمی


6. بررسی تأثیرات سیاسی و اجتماعیِ طریقت‌های کردستان در آغاز سدة بیستم

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1394، صفحه 65-82

عباس زارعی مهرورز


7. نقش ترجمۀ آثار جدید در شکل‌گیری فرایند نوگرایی در ایران دورة قاجار

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 21-48

محمدامیر احمدزاده


8. حوادث و بلایای طبیعی در قرون میانة تاریخ ایران

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 39-64

امامعلی شعبانی؛ حمیده مهرعلی تبار


9. زوال تمدن کاریزی ایران به روایت سفرنامه‌های بیگانة روزگار قاجار

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 55-75

داریوش رحمانیان؛ مهدی میرزایی


10. بررسی جایگاه سیاسی و اجتماعی زنان ایالت کردستان1 در آغاز سدۀ 14ق/20م

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 63-78

عباس زارعی مهرورز