کلیدواژه‌ها = مهاجرت
تعداد مقالات: 8
1. چگونگی استقرار مهاجران گرجی در ایران دوره صفوی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 129-153

10.30465/shc.2020.4621

محسن بیگدلی


2. نقش و جایگاه آذربایجان در مهاجرت نیروی کار ایرانی به قفقاز (1855-1906/ 1234-1285 شمسی)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 63-83

10.30465/shc.2018.3293

سیروان خسروزاده؛ سیده رویا بارسلطان؛ سوده ابراهیم زاده گرجی


3. تأثیر جریان‌های سیاسی قفقاز بر مهاجران ایرانیِ مقیم باکو در انقلاب 1905 روسیه

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 195-216

10.30465/shc.2018.2953

سهراب یزدانی؛ سوده ابراهیم زاده گرجی


4. بررسی وضعیت مهاجرت داخلی در دوره قاجار بر اساس گزارش روزنامه وقایع اتفاقیه

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 23-47

10.30465/shc.2018.2944

محمودرضا جعفریان؛ شهرام یوسفی‌فر


5. از بیکاری پنهان به بیکاری آشکار: تأثیر اصلاحات ارضی در به رسمیت شناختن بیکاری

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 109-135

10.30465/shc.2017.2437

داریوش رحمانیان؛ محمد جواد عبدالهی


6. تأثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی – مذهبی بر مهاجرت بلوچ‌ها از زاهدان به آن سوی مرز (در دوره پهلوی اول)

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 43-63

صالح پرگاری؛ شهرام یوسفی فر؛ اعظم ریاحی


8. تأثیر حملات و حکومت مغولان در جمعیت خراسان (616 - 736 ق)

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 117-138

جواد عباسی؛ تکتم یارمحمدی